Trend 04

World Upside Down

Uppochnervända världen

Nya värderingar får allt snabbare fäste och de gamla glöms bort. Världsordningen kan vara i upplösning, och frågan är vem som i störst utsträckning kommer resa i vilken riktning. Även gamla överenskommelser kring grunden för teknikutvecklingen gungar när Kinas leveranser ifrågasätts.

 
 

En ny världsordning anas när det blir allt mer oklart vem som tar ansvar. Upplysningstidens rättesnöre börjar slacka och liberalismen som mänsklig grundsyn ifrågasätts. Den fria tanken hotas från både höger och vänster liksom jämställdheten. Nya värderingar blir snabbt allmängiltiga.

Vem har rätt när alla tilltalar oss i högsta förtroende? USA tar inte längre på sig att vara superhjälten och drar sig istället tillbaka i sin borg. Nya marknader, som har möjligheten att starta från noll, tar över och i Europa ökar känslan bland människor av att bo i en avkrok. Makten ligger i nätverkande mellan människor. Datapower och blockchain blir en väg framåt och kommer att utvecklas med artificiell intelligens. 

Europa anses allmänt rymma några av de mest populära resmålen i världen. Nyligen gjordes en datamining-studie på fyra miljoner onlinerecensioner av europeiska resmål för att få en bild av vilka planer resenärer från Kina, Indien, Japan och USA har. Kineser och ryssar investerar i semesterbostäder i Europa, och när ägaren inte är på plats hyrs de ut. Trenden syns redan i Grekland.

Kina skakar om världsordningen genom satsningar inom film och medier. Men Kina spelar också en avgörande roll kring vilken väg teknikutvecklingen ska ta i världen. 

Det börjar talas om vår tids kalla krig eller nästa Lehman Brother-affär med följdverkningar långt utanför den egna branschen. 

Med 5G enas för första gången teknikbranschen om en global standard. Oron växer huruvida världen återigen delas upp i olika marknader, och fördelarna med 5G spås få en försening på ett par år.

 
Stocksy_txp722ffd75U6I200_Medium_927321.jpg