Trend 01

The Post-growth Economy

Kollapsekonomin

När till och med respektabla forskare kortar ner sina prognoser för hur länge vår civilisation kan överleva börjar det bli allt mer svettigt i politikerleden. Temperaturen höjs bokstavligt talat och när världsledarna misslyckas kliver företag in och försöker driva på förändring med helt nya megakrav från oss människor.

 
 

Vår ökade medvetenhet kring klimatet börjar på allvar att sätta spår i vår konsumtion, och klimat-smarta och hållbara affärsmodeller vinner mark. Företagen ser över produktionen för att anpassa sig till cirkulär ekonomi med oss kunder som aktiva deltagare. Corporate heroes räddar jorden som en affärsidé. Vårt nyväckta intresse för miljön skapar nya marknader och affärer. Banktjänsten Doconomy erbjuder klimatbesparingar, klimatkompensation, hållbara investeringar och en ”klimatbonus”. Och hemma hos många svenskar visar Sveriges Television den  nya produktionen Nedsläckt land där vi med spänning får följa tävlingsdeltagare som ska klara sig utan el.

Snabb teknikutveckling driver på hållbarhetsarbetet i allt fler branscher. Produkter designas för återbruk redan från början. Som BMW, som främjar en ökad användning av återvunnet och kvalitetstestat andrahandsmaterial i nya bilar.

Tekniska innovationer som i ett första skede löst enskilda situationer eller behov får ibland fart och förändrar både människor och samhällen. Röststyrda produkter eller ett chip i handen har bara en liten del av mänskligheten provat hittills. Vi kan vara säkra på att det jobbas för högtryck med att ta fram den ultimata produkten som gör oss beroende av de nya innovationerna. Följden blir att fler företag följer efter och en ny marknad skapas. 

Elbilarna är på väg mot sitt stora genombrott tack vare snabb utveckling kring batterier. Efterfrågan blir exponentiell och 2,5 miljoner laddbara fordon finns i Sverige år 2030, tror organisationen Power Circle. En utveckling som också gynnar delningstjänster som japanska Aimo och amerikanska Lime, som startade kriget om elsparkcyklarna. 

Dagens krav på ständigt ökade vinster kommer att omdefinieras på en planet med ändliga resurser. Nya makromodeller utvecklas som kopplas till vårt ekosystem för att mäta tillväxt och definiera vinster och kostnader. 

Premiärminister Jacinda Ardern på Nya Zeeland har utvecklat ett nytt sätt att mäta ett lands välmående, som till skillnad från BNP är kopplat till hälsa och klimat. 

Jacinda Ardern menar att handels-krig och brexit är symptom på människors frustration över att det politiska och ekonomiska systemet glömt bort dem. En så kallad ”välmående-budget” ska mäta vilken effekt långsiktiga politiska beslut får på människors liv. Till exempel kommer alltid barnfattigdom att tas upp i sammanhanget.

 
art-close-up-color-1597623 (1).jpg