Trend 03

The Great Disconnect

Frånkopplad och uppkopplad

Vi är mer uppkopplade och samtidigt som individer mer avskurna från samhället än människan någonsin varit. Det har snudd på blivit avundsvärt och trendigt att vara solo. Att bara ha sig själv att sköta ger frihet, status och mer pengar över till att konsumera skräddarsydda upplevelser. När känslan av ensamhet ändå kommer kan man tala ut med en AI-vän utan att behöva skämmas.

 
 

Nyligen kom undersökningar som säger att singlar är lyckligare än personer i parförhållanden. Utbudet ökar av soloupplevelser, ofta kopplade till konsumtion. Fenomenet Singles Day har de senaste åren spridits över världen från Kina. En supershoppingdag med jippon för singlar. 

Samtidigt växer längtan efter djupa relationer, äkta sammanhang och även mer kontakt med naturen. Konsten att knyta an och vara i relation blir högt värderad. Ensamhet är ett samhällsproblem. Vi vet att vår hälsa är starkt kopplad till kvaliteten på våra sociala relationer - beröring ger oss vårt livsviktiga oxytocin.

Men tilltro sätts till våra automatiserade vänner. Kan robotarna rädda oss ur ensamheten utan att vi behöver befatta oss med jobbiga polare? De ställer naturligtvis upp dygnet runt och blir så småningom djupt erfarna. Replika är ett exempel på en chatbot, en AI-vän man kan tala ut med utan att behöva skämmas över sin ensamhet och sina problem. 

Prylarna runt omkring oss kommer på sikt att förstå oss bättre än våra närmaste familjemedlemmar. Känslo-AI, eller ”affective computing” gör det möjligt för vardagsföremål att känna igen, analysera och svara på känslor och ge oss en helt personlig upplevelse baserad på aktuell sinnesstämning. I kombination med allt mer avancerad teknik för att processa och generera naturligt språk blir känslo-AI våra digitala personliga assistenter och emotionella superkrafter.

 
Stocksy_txp722ffd75U6I200_Medium_1791954.jpg