Trend 08

Meaning Of Work

Det effektiva arbetet

För medarbetaren blir det viktigare med personlig utveckling än att få klättra ett pinnhål till i företagshierarkin. Vi blir effektiva tack vare ny teknik och behöver knappast oroa oss för att artificiell intelligens tar våra jobb. När företag börjar automatisera processer kommer istället de anställda, som gått internutbildningarna, att hitta nya roller. Dessutom kommer nya arbetsuppgifter och yrken att dyka upp som en konsekvens när vi upptäcker möjligheterna som AI erbjuder.

 
 

Vi skiljer allt mindre på arbete och fritid vilket ställer nya krav på vår arbetsmiljö som till exempel behovet av dynamiska arbetsstationer istället för stillasittande vid skrivborden. En utmaning i arbetsmiljön blir det ökande användandet av röststyrda verktyg. 

Kommande generationer vill lägga mindre tid på arbete. Men bland de unga företagen hittar vi också modellen att involvera hela familjen igen. Att få familjen att trivas ger bättre utdelning för arbetsgivaren. 

Företagen effektiviserar digital onboarding och röststyrda HR-assistenter med AI svarar på anställdas frågor. Som ett exempel chattar Marriot Chat Bot MC med kandidater på Facebook som ett steg i att förbättra deras upplevelser av företaget under rekryteringen. Nästa steg på en digital HR-avdelning kan vara att implementera AI för att ge snabba svar på anställdas frågor direkt via chattboten.

När arbetsgivarna börjar automatisera gamla och enformiga processer som vi människor hittills sysselsatt oss med kommer de anställda snabbt att hitta nya roller som utvecklar företagen. VR bidrar till att revolutionera företagens internutbildningar. Att ta möjligheten som anställd att vidareutvecklas genom interna mikrokurser blir mer lockande när moment av spelkänsla blandas in även här.  

Teamet blir det vinnande konceptet och behöver sina specialkompetenser. Koppling till uppgifter och färdigheter blir viktigare än funktionsbaserade roller. Vi kommer att vänja oss vid att vår arbetsgrupp består av både människor och robotar och dessutom spänner över alla generationer. Arbetet sker mer projektbaserat i mindre grupper med flexibla processer.  Enligt studien ”Reworking The Revolution” ligger nyckeln till arbetskraftsresurserna i samarbetet mellan människa och maskin. Studien beräknar att investeringar inom området höjer företagens intäkter. 

Arbetsgivarna å sin sida skapar ett mindre kontrollerande och mer naturligt arbetsflöde genom kvantifiering av actions istället för mål i mossiga styrdokument. Nu gäller det att bygga rätt organisationskultur. Teknik som artificiell intelligens behöver byggas rätt från början och inte bara av vita män. Att mångfald och rekrytering av alla kön till techroller är viktigt för hur effektivt våra maskiner kommer att lära sig saker och bli allt mer intelligenta.

Vi har allt större fokus på mjuka värden och en medkännande organisationskultur för att skapa framgångsrika företag. Begreppet ”financial fitness” har seglat upp som en favorit när företagen måste marknadsföra sig för att locka arbetskraft. Att kunna erbjuda sina anställda privatekonomisk rådgivning har visat sig bidra till ökat välmående på liknande sätt som gymkort och andra hälsoinsatser. Stress och oro över ekonomin gör att anställda sover dåligt, vilket får negativa konsekvenser på arbetsinsatserna. En studie visar att drygt sextio procent av de anställda i amerikanska företag med tillgång till program för Financial Fitness antog erbjudandet.

 
Stocksy_txp722ffd75U6I200_Medium_498554.jpg