Trend 06

Future Of Storytelling

Framtidens berättande

Berättandet har hamnat i fokus på senare år. Nya plattformar med röststyrning som största förändring är på väg. Nu handlar det om att fullt ut ta tillvara den senaste tekniken när suget efter nyheter är stort. De stora sociala plattformarna har hittills kontrollerat tillgången till publiken. Nu börjar bygget att vackla.

 
 

Åsiktsgruppernas flytt till digitala kanaler har inte skapat filterbubblor på det sätt vi först trodde. Istället ser automatiserade slumpfunktioner till att driva exponering av budskap till läsare och få dem att klicka på fler och mer skiftande informationskällor. Digitalisering har lett till att vi läser allt mer om allt möjligt. Nya smidiga nyhetsprodukter fortsätter att utvecklas i mediehusen. Innovativa affärsmodeller ser dagens ljus framöver för att bära kvalitetsjournalistiken. 

En helig sanning har hittills varit att tidningarna och journalisterna är gatekeepers i en värld där mediehusen av tradition sätter nyhetsagendan. I Reuters senaste undersökning om journalistik, ”Five Things Everybody Needs to Know about the Future of Journalism”, framförs att medierna, som sedan länge förlorat sin roll som gatekeeper, visserligen fortfarande sätter nyhetsagendan men att de stora sociala plattformarna kontrollerar tillgången till publiken. Nu börjar bygget att vackla. 

Över hälften av alla vuxna amerikaner på Facebook uppger att deras relation till den sociala jätten har förändrats efter de senaste årens skandaler kring säkerhet. Drygt fyrtio procent av de yngre användarna har raderat appen helt från sina telefoner. Hälften av de tillfrågade angav att de är obekväma med att Facebook kartlägger och sparar information om deras intressen. 

Framtidens digitala tjänster behöver lägga stor vikt vid säkerhet och tydlighet för att förtjäna användarnas tillit. Det är inte lika självklart längre att nå den man tänkt sig genom att använda Facebook. Det gäller särskilt de digitala tjänster som riktar sig till den yngre generationen och som tycker att Facebook är mossigt medelålders.

Handeln räknar med att svenskarna nästa år får första greppet om smarta röststyrda hemassistenter. Nyhetskanalerna var snabbt framme och har redan utvecklat gränssnitt i den nya rösttekniken.

Trots allt börjar konsumenterna ledsna på alltför statiskt innehåll och vill konsumera interaktiva berättelser. Vi förväntar oss att artiklar och berättelser ska finnas i de kanaler vi gillar att använda som chatt- och meddelandeappar. Nya format blir artiklar i chatt-form och dialogbaserade berättelser.

 
Stocksy_txp722ffd75U6I200_Medium_1307597.jpg