Trend 07

Business Value Disrupted

Nya affärsvärden

Mjukvaran har redan ätit upp världen till frukost. Nu gör den sig redo för en riktig galamiddag! I kölvattnet av alla tjänster som växt fram skapas nya problem, men också nya marknader och möjligheter. Vi efterfrågar kurerade flöden för att ha en chans att välja i det gigantiska utbudet av varor och tjänster som digitaliseringen medfört.

 
 

Ta en riktigt tråkig tjänst och ge den en ”startup makeover” för att se till att upplevelsen motsvarar nya förväntningar. Designen kommer att vara den största konkurrensfördelen de närmaste åren när användarna är på ständig upplevelsejakt. Alternativet kan vara att starta ett företag helt baserat på tydliga mål och avsikter för att vi ska känna mening när vi väljer produkter och tjänster.

Ekonomin går i cykler liksom själva livet och lyckan. Att bejaka och vara mer följsam mot naturens cykler är en ny förmåga och paradoxalt nog en kunskap som är tusentals år gammal. Smarta företag lyckas genom lyhördhet alltid ligga rätt och anpassa sig efter sådant som säsong på året och låg- och högkonjunkturernas cykler.

Marknaden visar en högre känslighet för mikrotrender, eller flugor. Och vi får vänja oss vid fler popup-affärer i den nya stadsbilden. Butikerna vill också ge en känsla av limited edition och dras in i kortare produktcykler vilket driver trafik mer kontinuerligt till butikerna. Vi fortsätter att konsumera livsstil och förväntar oss kurerade flöden.

Samtidigt får den cirkulära ekonomin med fokus på återbruk ett bredare fäste. Den transparenta blockchain-tekniken tilltalar kvinnor i högre utsträckning än män. Traditionellt ledarskap från toppen av pyramiden tjänar ut som modell och tappar fotfäste i moderna organisationer. 

Vi ser på karriären som något cykliskt, när det kommer till personlig utveckling. Mjuka värden hamnar i fokus och den traditionella mansrollen är i kris. Den linjära modellen som riktmärke för framsteg får konkurrens av det cykliska.

Vår tid präglas av rörlighet och snabbhet som kräver nya modeller för ledarskap och tillväxt. De senaste decenniernas digitalisering har främjat nätverksbaserade modeller. Artificiell intelligens får oss att värdera människors unika färdigheter högre. Traditionellt kvinnliga egenskaper - kallade ”soft skills” räknas som ovärderliga i framtiden. Allt detta ställer krav på att samhället anpassar sig och uppgraderar sina linjära och pyramidformade tankestrukturer.

 
colors-letters-scrabble-1570872 (2).jpg